Преките чужди инвестиции /ПЧИ/ в Източна и Южна Европа са намалели наполовина през 2009 година спрямо 2008 година, а в  България и Румъния, както и в други страни от Южна Европа, се очаква още по-голям спад през 2011 година.

Това показва проучване на виенския Институт за международни икономически изследвания (WIIW), цитирано от  БТА.

Миналата година ПЧИ в страните от Източна и Южна Европа са били 58.54 млрд. евро спрямо 11.536 млрд. през 2008 година, посочва институтът. Така инвестициите в региона са спаднали  през 2009  година до равнището от 2005 година.

Най-засегнати са новите членки на Европейския съюз, където чуждестранните инвестиции са били много силни през последните години: там ПЧИ са спаднали практически на нивата от 2003 година, показва още проучването.

Чехия, Унгария, Латвия и Литва са получили доста по-малко от  половината ПЧИ в сравнение с 2008 година. В Словакия и Словения притокът дори е бил отрицателен, което означава, че оттам са били изтеглени натрупаните капитали.

Естония и Полша - най-солидните икономики в региона - са били по-слабо засегнати.

По-слабо засегнати от намаляването на ПЧИ са били и страните от Югоизточна Европа: през 2009 година те са били 5.469 млрд. евро спрямо 8.636 млрд. евро през 2008 година.

В Албания и Черна гора, където има приватизационни процеси, притокът на преки чужди инвестиции дори се е увеличил. Според виенския институт през 2009 година се наблюдава намаление и на ПЧИ от страните от Централна и Южна Европа, но в по-малка степен - с около една четвърт от стойността им спрямо предходната година.

Полша, Естония и Словакия дори са инвестирали в чужбина повече, отколкото през 2008 година.

За 2010 година Институтът за международни икономически изследвания прогнозира леко подобрение в целия регион, по-специално в Полша и Русия, които се очаква да имат най-добри икономически постижения.

Румъния и България обаче най-вероятно ще бъдат изправени пред още по-голямо намаление на ПЧИ, посочва виенският институт.