От днес ОЛП – основният лихвен процент обявен от БНБ е 0.55%. Така лихвеният процент достига ново рекордно дъно. За ноември ОЛП бе 0.61%, а в началото на годината цели 5.17%.

ОЛП се определя въз основа на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА за работните дни на предходния календарен месец.