В бюджета за 2009 година е заложен безпрецедентен ръст на инвестициите с 1.3 млрд. лева повече в сравнение с тази година. Това обяви Милен Велчев след редовното заседание на ПГ на НДСВ.

Бюджет 2009 е бюджет на инвестициите в инфраструктура на семейството и младите хора, така Милен Велчев обобщи взетите решения по макрорамката от съвета на тройната коалиция снощи. Според Велчев една от мерките за справяне и намаляване на последствията от световната финансова криза е продължаващата политика на висок излишък в размер на 3 на сто от БВП.

Той изрази задоволство, че са се приели идеите на НДСВ за данъчни преференции за младите семейства при ипотечни кредити, да се инвестират повече средства в туристическа реклама както и да се ускори възстановяването на ДДС.

Велчев каза, че НДСВ ще продължи да настоява да се отложи предвиденото от държавния регулатор поскъпване на газа и вместо от януари, то да стане от април догодина.

Христина Христова съобщи, че жълтите ще продължат да настояват майчинството да бъде в размер на една година, както и гарантираният минимален доход да нарасне от 45 на 55 лева.

Марина Дикова каза, че НДСВ ще настоява за образование догодина да бъдат предвидени 4.1 % от БВП, за да приключи реформата в образованието.

Основни параметри в бюджет 2009 към днешна дата:

  • икономически растеж - 4.7%
  • преки чуждестранни инвестиции - 5.3 млрд. евро
  • инфлация средно за годината - 6.7%
  • скок на бюджетни заплати от 1 юли - 10%
  • минимална работна заплата - 240 лв. /220 лв. в момента/
  • здравна вноска - 8% /6% в момента/
  • осигуровки за пенсии - в съотношение 8:10:12/работник:работодател:държава/
  • Минимален осигурителен доход - 260 лв. /240 лв. в момента/
  • Очаквани приходи в хазната - 32.556 млрд. лв./с 19.7% повече от т. г./
  • Разходи - 29.430 млрд. лв./ с 19.1% повече от т. г./