Европейски съд в Люксембург категоризира като дискриминация решението на българското дъщерно дружество на ЧЕЗ в ромския квартал на Дупница да постави електромерите на по-голяма височина от останалите електромери райони.

Съдът на ЕС сметна, че такава процедура е дискриминация, основана на етническа принадлежност, макар да е било доказано, че в тези области е имало по-често манипулиране на електромерите или тяхното увреждане.

Според говорителката на ЧЕЗ Барбора Пулпанова, електромерите на "дискриминационната" височина са били поставени, преди още чешката компания да влезе на българския пазар.

"Причината за поставянето на тази височина е опазване здравето и живота на хората, които често пъти са боравили с уредите по погрешен начин", поясни говорителката.

Тя обяви, че решението на съда не представлява наказание, а е само отговор на въпрос на български съд, който се занимава с дадената ситуация по жалбата на една жена