От април ще можем да плащаме за тока по нови тарифи - по час, а не както до момента - на дневна и нощна. Тогава е крайният срок за прилагането на стандартизираните товарови профили, чрез които потреблението на електроенергия ще се изчислява по новия начин. 

Това стана ясно от думите на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Той уточни, че това важи не само за битови, а и за стопански потребители. 

"Очаквам това нещо да стане не по-късно от началото на април, а може би още и през март. Този срок не задължава по никакъв начин особено битовите потребители да излизат от регулирания пазар", подчерта Иванов. 

Стандартизираният товаров профил всъщност представлява график за всеки клиент за почасово потребление на ток за даден период.

Шефът на регулатора коментира и заявленията на ВиК дружествата,за увеличаване цената на водата. 

"При нас е актуално да завършим с така наречените допълнени бизнес планове, които да бъдат валидни за 2016 г. Новите бизнес планове, които ще бъдат в съответствие с двете новоприети наредби, започват да действат от 1 януари 2017 г.", обясни Иванов. 

По думите му не е задължително цената да се повишава въпреки исканията на компаниите. И даде пример с електроразпределителните дружества, които миналата година са били заложили високи цени, но въпреки това токът не е поскъпнал. 

Иванов допълни, че таванът на допустимите цени е бил свален от 4 на сто на 2,5 на сто от средномесечния доход на домакинствата в съответния район, където оперира ВиК оператор.