В началото на годината Институтът за пазарна икономика прогнозира, че днес, 1 юни ще бъде за България Денят на свободата от правителството.

Според предварителните разчети, които не предвиждат актуализация в бюджета, точно на днешната дата трудоспособното население приключва с ангажиментите си към държавния бюджет под формата на данъци и започва да работи за себе си.

Държавата може и да изземе относително по-малко от други години, но това по никакъв начин няма да повлияе на размера на намесата й в икономиката на страната. Разходите отново ще бъдат на познатите размери от последните няколко години, т.е. около 40% от БВП на страната, изчисляват от Института за пазарна икономика.

Според икономистите, Денят на свободата от правителството можеше и да настъпи ефективно още през месец април, но за тази цел трябва да се въведат промени, които следват принципите на свобода, предприемачество, лична инициатива, свободен и конкурентен пазар.