Промените в три индекса на БФБ влизат в сила от днес, 13 март. С решение на Съвета на директорите на борсата от SOFIX се изважда Петрол АД и на негово място влизат ТБ Корпоративна търговска банка АД, ТБ Първа инвестиционна банка АД, Оловно- цинков комплекс АД, Холдинг Пътища АД.

Шест дружества ще бъдат заменени в широкия BG40. От изчисляването му отпадат Алкомет АД- Шумен, Проучване и добив на нефт и газ АД, Фаворит Холд АД, Полимери АД, ЕМКА АД- Севлиево и Декотекс АД. Те ще бъдат заместени от Мостстрой АД, ТБ Корпоративна търговска банка АД, Девин АД, Арома АД, Елхим Искра АД и Ломско пиво АД.

Две нови дружества се добавят към имотния индекс BGREIT. Това са Агро Финанс АДСИЦ и Ексклузив Пропърти АДСИЦ.

Ревизията на борсовите показатели се извършва периодично, с оглед на дефинициите им за най-голям брой сделки за последните месеци. Последно SOFIX бе променян през месец октомври миналата година, когато от структурата му бе извадена БТК, а BGTR30 бе променян през месец декември 2007 година.