Нели Кордовска е дала указания на квесторите в Корпоративна търговска банка в качеството си на заместник-председател на Фонда за гарантиране на влоговете.

От Фонда посочват, че Кордовска е разрешавала изплащане на депозити като гарантирани, когато договорът за преференциалната лихва е бил прекратен предсрочно, преди поставянето на банката под специален надзор, но парите са оставали по сметки в нея.

Указанията на Нели Кордовска са касаели само конкретни казуси и не са  били общи.

Например квесторите питали как трябва да третират договор за депозит, който е сключен при преференциални условия и е прекратен предсрочно на 20 юни - датата на поставянето на КТБ под специален надзор.

Особеността е, че парите от депозита са блокирани в банката именно заради спирането на операциите.

Указанието на Кордовска е, че след като е предсрочно прекратен и са платени наказателни лихви за това предсрочно прекратяване, парите по сметката имат характер на влог, който може да бъде изплатен като гарантиран. 

Нели Кордовска беше назначена като заместник-председател на фонда малко след поставянето на КТБ под специален надзор в качеството й на ресорен подуправител на БНБ.

Според председателя на временната парламентарна комисията за КТБ Десислава Атанасова, указанията на Кордовска са се разминават с тези на управителя на БНБ, Иван Искров.