Монбат АД е изкупило обратно 48 986  броя собствени акции при средна цена от  6.46 лева за една акция през месец януари, съобщиха от Българската фондова борса.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 29.01.2010  г. е 1 099 129 броя при средна цена от 6.03 лева за една акция, уточняват от оператора.