Близо три пъти повече здравноосигурителни вноски от трайно безработни, които не получават обезщетение от бюрото по труда, и студентите над 26 г. е събрала националната агенция за приходите /НАП/ през първото полугодие на 2010 г. в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от приходната агенция.

За шестте месеца на тази година по сметките на НАП от лица, които внасят сами вноските си за здраве, са преведени 46.4 млн. лв., докато през 2009 г. трайно безработните са платили само 16.9 млн. лв.

От ведомството напомнят, че чувствителното увеличение на събираемостта на вноските от безработни се дължи най-вече на кампанията на НАП за плащане на стари задължения за здраве, на по-високата вноска за здраве и на по-дългия период, в който трябва да си плащал здравни вноски, за да си с непрекъснати права.

Освен значителното повишаване на събираемостта на здравни вноски от трайно безработните и студентите над 26 г., НАП отчита и голямо увеличение на общите постъпления за здраве. С 11% повече здравноосигурителни вноски е събрала агенцията през първите шест месеца на 2010 г. в сравнение с 2009 г., сочат още данните.

До края на юни 2010 г. приходите от здравноосигурителни вноски са 688.8 млн. лв., като това е с 68 млн. лв. повече от първото полугодие на 2009 г. Тогава постъпленията за здравната каса са били 620 млн. лв.

До края на годината от НАП очакват да преизпълнят плана за приходите от здравоосигурителни вноски с близо 20 млн. лв. или с 94 млн. лв. повече от 2009 г.