От понеделник се въвеждат в търговията акциите от увеличението на капитала на Адванс Екуити Холдинг АД, съобщи Българската фондова борса.
Увеличението на капитала се осъществи чрез издаването на 23961308 акции с номинал 1 лв и емисионна стойност 1.08лв. Така капиталът на дружеството се увеличи от 11984284 лв. на 35 945592 лв. От увеличението на капитала в Адванс Екуити Холдинг АД постъпиха 25878213 лв.

Дружеството е инвеститор в: „Агро Тера Север” АД – 90%, „Енерджи Ефект” ЕАД – 100%, „Енерджи Инвест” ЕАД – 100%, „Проджект истеит”ЕООД – 100%.„СЕП България” АД – 70%.

На последното дружество БНБ издаде на 16 ноември лиценз за системен оператор при мобилното разплащане.