Дефицитът по текущата сметка на Европейския съюз през първото тримесечие на годината е бил 23.4 милиарда евро, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

В сравнение с последното тримесечие на 2009 г., дефицитът по текущата сметка отбелязва ръст. Според данните на Евростат, през последните 3 месеца на миналата година той е бил 9.2 милиарда евро.

На годишна база, обаче, дефицитът по текущата сметка регистрира поредното намаление. През първото тримесечие на 2009 г. той е бил 50.6 милиарда евро.

От Евростат допълват, че в периода януари – март 2010 г. търговският баланс в сектора на услугите е бил на плюс. Статистиката отчита излишък от 13.2 милиарда ево.

Излишъкът почти не е отчел изменение на годишна база – през първото тримесечие на миналата година той е бил 13.3 милиарда евро, припомнят от европейската статистика.

В сравнение с последното тримесечие на 2009 г., обаче, през първото на настоящата година търговският излишък в сектора на услугите намалява. За периода октомври – декември 2009 г. той е бил 19.1 милиарда евро.