Финансовата криза понижи доверието на руснаците към банките и доведе до отлив на средства от трезорите.

Към месец септември влоговете на физическите лица в 50-те най-големи банки на Русия са спаднали с 54 млрд. рубли, което представлява 1.2% от общия обем на депозитите към месец август. Бягството от системата увеличава риска за финансовата устойчивост на банките, посочва Комерсант.

Към началото на месец септември 50-те най-крупни банки разполагат   с 4.598 трилиона рубли граждански депозити, а към края на месеца сумата възлиза на 4.544 трлн. рубли.

Най-засегнати от оттеглянето са КИТ Финанс, която бе сред първите жертви на финансовата криза, както и банките Глобекс и Траст, от които са оттеглени съответно 2.6 млрд. рубли, 3.5 млрд. рубли и 2 млрд. рубли спестявания на населението.

Понижения отчитат дори представителствата на Дойче банк и Росбанк, които не изпитвали затруднения в изпълнение на ангажиментите си към клиентите.

Източник: Комерсант