Споразумение за безвъзмездна финансова помощ по Международен фонд Козлодуй ще бъде подписано между Европейската банка за възстановяване и развитие и Мини Марица Изток ЕАД. Това съобщават от Министерство на икономиката и енергетиката.

Споразумението е на обща стройност 15.2 млн. евро, което представлява 70% от стойността на проект за рехабилитация на Мини Марица Изток ЕАД.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на производствения процес чрез рехабилитация на тежко индустриално оборудване, трансформатори, електрически подстанции, както и въвеждането на система за контрол на натоварването и управление на транспортни ленти и екскаватори на предприятието.

Очаква се след приключване на рехабилитацията намаление на консумацията на електричество с 140 000 MWh/год.

Въвеждането на системата за контрол на натоварването ще има за резултат допълнителни спестявания от 5 %. Енергийните спестявания ще доведат до намаление на производствените разходи, като това ще доведе и до намаление на стойността на произвежданата продукция.

Като индиректен резултат от реализацията на проекта се отчита намалението на вредните емисии въглероден двуокис и серен диоксид. Общата стойност на проекта по рехабилитация е 21.4 милиона евро, 70 % от средствата са осигурени от Международен фонд Козлодуй.

Фондът се администрира от енергийните дирекции на Министерство на икономиката и енергетиката.