Офертите за участие в търга по изграждане на жп участъка „Свиленград - турска граница" ще бъдат отговорени днес, съобщават от Министерство на транспорта. Документите ще бъдат разпечатани в сградата на Национална компания Железопътна инфраструктура.

Оперативна програма „Транспорт" с индикативен бюджет от 35 милиона евро е предвидено да финансира проекта, като ще има и съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз в размер на 28 милиона евро.

Дейностите по изпълнението на поръчката са разделени на три етапа, а  кандидатите могат да заяват участие само като изпълнители на цялата поръчка.

Първият етап включва изготвяне и одобрение на работен проект за цялата железопътна отсечка, след което е същинското извършване на строителни работи. На третият етап е предвидено обектът на бъде въведен в редовна експлоатация.

Срокът на изпълнение на поръчката е 24 месеца.