От 1 април 2009 година Овергаз Инк АД и дъщерните му дружества в България ще намалят цената на природния газ за крайните си потребители с 82.43 лева за 1 000 кубически метра (с ДДС), съобщиха от дружеството.

Новите цени за битовите потребители са 10 стотинки на киловатчас (10.9 досега), за промишлените предприятия – 8.4 стотинки на киловатчас (9.1 досега), а за обществено административния сектор – 9.1 стотинки на киловатчас (9.9 до 31 март).