Нова компания на Овергаз ще обедини Хебросгаз АД, която има лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ на териториите на Пазарджик и Пещера, Газоснабдяване Първомай АД и Газоснабдяване Асеновград АД.

Сливането е вече утвърдено от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, а административните процедури ще завършат до края на януари следващата година, съобщиха от Овергаз.

Овергаз Юг обединява дъщерните дружества на Овергаз, за да се постигне по-висока ефективност на работния процес, оптимизацията на  себестойността на услугата газификация и по-добрата цена за клиентите на компанията.

Капиталът на Овергаз Юг е 19 милиона лева, а в структурите му ще работят 55 висококвалифицирани специалисти. От Овергаз продължава окрупняването на дружествата си,
посочват от компанията.

Крайната цел е обособяването на пет големи компании - Овергаз Изток - с център Бургас, Овергаз Запад - с център Кюстендил, Овергаз Север - с център Русе, и Овергаз Юг - с център Асеновград. Доставчикът на синьо гориво за територията на столицата ще продължи да се казва Софиягаз.

Източник: БТА