Пътните превозни средства с параметри извън допустимите размери, маса и натоварване на ос ще се пропускат на територията на страната само ако притежават необходимите разрешителни, съобщиха от Агенция „Митници”.

Облекченият режим за издаване на разрешително, предвиден в Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, считано от 01.01.2010 г., не се прилага.

Агенция „Митници” препоръчва на всички заинтересовани да се снабдят с необходимите разрешителни предварително от съответните териториални пътни дирекции или АПИ - МРРБ.

Причината за прекратяване облекчения режим за издаване на разрешителни за извънгабаритни превозни средства е, че единствено администрацията, управляваща пътя, може да въвежда със заповед такъв режим. Това е посочено в чл. 14, ал. 1 от Наредба № 11, регламентираща движението на извънгабаритни превозни средства.

Агенция „Митници” не се явява администрация, управляваща пътя, и съответно директорът на ведомството няма правно основание да издаде заповед за регулиране на облекчения режим, уточняват от ведомството.