Търговската сесия днес отново започна с понижения, ниски обеми и слаб оборот. Изтъргуваните книжа до момента са на стойност 864 хил. лв. Малко след началото на сесията индексите са на отрицателна територия. Двата основни измерителя записват минимални спадове, като SOFIX губи 0.08% до 1406.64 пункта, а BG-40 пада едва с 0.01% до 403 пункта. С по 0.14% се понижават BGREIT и BGTR30, като 45 минути след началото на търговията са на стойности съответно от 101.94 пункта и 917.56 пункта.

Вниманието на инвеститорите днес е насочено към SPO-то на Спарки АД. Емисията е от 300 хил. ценни книжа, като ценовият диапазон е 45.70- 55.50 лева. При максимално пласиране на емисията на минималната определена цена дружеството ще набере 13.7 млн. лева.

Акциите на Монбат АД и Каолин АД, компании, които оперират на сръбския пазар, също поевтиняха. Тези на производителя на акумулатори загубиха 0.41% от стойността си до 26.97 лв. при изтъргувани 4657 ценни книжа. Пазарната капитализация на Каолин АД падна с 0.48% до 14.60 лв., като по позицията бяха прехвърлени над 6 хил. книжа.

На отрицателна територия се търгуват и акциите на Адванс Терафонд АДСИЦ. Общо 195100 ценни книжа на дружеството смениха собственика си сутринта, а цената се понижи с 0.50% до 2 лв. Разпродажба на над 7 хил. акции на Централна кооперативна банка АД доведо до спад в средната цена с 0.57% до 7 лв. за лот.

Силно поскъпване записват книжата на Петър Караминчев АД и Светлина АД. При неголям изтъргуван обем акциите на дружеството за каучукови изделия прибавиха към стойността си 25.60% до 3.68 лв. При едва 6 прехвърлени акции на Светлина АД цената се покачи с 19.49% до 13 лв. за лот.

На положителна територия се търгуват още акциите на Албена АД, Доверие обединен холдинг АД, Еврохолд България АД и Оловно-цинков комплекс АД.

* Информацията е актуална към 10.15 часа