Параходство Българско речно плаване придоби 4 баржи с обща товароподемдост от 7 500 тона и 1 речен тлаксач.

Това бе реализирано по линия на договор с Източно речно параходство – Русе, подписан на 23 февруари тази година.

Флотът на параходството се увеличи с 3 броя открити баржи за насипни товари и 1 закрита, универсална, сухотоварна баржа, всички съдове в много добро състояние.  Закупен бе и м/к „П. Волов” – речен тласкач с мощност 900 к.с, в отлично състояние, който най-вероятно ще бъде използван при транспортите до пристанище Констанца, където през последните години Параходството заема все по-голям дял.

На 24.02.2010 беше извършено прехвъряне на собствеността на съдовете, става ясно от информация, изпратена от дружеството до заинтересованите инвеститори.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!