Параходство Българско речно плаване АД подписа 6- годишен договор за обратен лизинг с ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Сумата на контракта е 1 666 667 Евро.

Предмет на договора са пуснатите на вода през 2009 година 2 броя речни баржи строени в Корабно машиностроене АД – Варна - сухотоварни, закрити несамоходни секции тип Европа ІІ, всяка с товароподемност от 2000 тона.

Баржите са с регистрирационни номера БРП СЕ-2005 и БРП СЕ-2006.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!