Продажбите на Параходство Българско речно плаване през 2009 г. са отчели 12% ръст на годишна база до 52,1 млн. лв., сочат данните от отчета на дружеството.

Финансовата 2009 г. дружеството приключва с печалба от 3.424 милиона лева. Тя, обаче, намалява на годишна база. За сравнение, през 2008 г. е регистрирана печалба в размер на 4.31 милиона лева.

За четвъртото тримесечие е реализирана загуба в размер на 180 хиляди лева. За аналогичния период на миналата година компанията отчете печалба от 59 хиляди лева.

Над 40% от приходите на дружеството се формират от превозите на руски и украински суровини, които се търгуват и заплащат основно  в щатски долари. Започналият в края на 2009 възходящ тренд на долара спрямо еврото ( респ. лева) леко повиши стойността на навлата в левова равностойност. Но това повишение е пренебрижимо малко сравнено с тенденцията към намаляване с 30-40% на всички  навла  на фрахтовия пазар поради силната конкуренция  и ограниченото предлагане на стоки за превоз.