Паралелното въвеждане на еврото е безмислено да се обсъжда, тъй като повечето депозити, кредити и операции вече са в евро. Това коментира пред DarikFinance.bg финансистът и бивш подуправител на БНБ Емил Хърсев по повод препоръките в годишния доклад за икономиката на България, изготвен от икономисти по поръчка на президента Георги Първанов. Ето какво още каза той за преждевременното въвеждане на единната европейска валута.

Паралелното въвеждане на еврото е един факт. В България ние много повече работим в евро като пари /в общата им дефиниция/, включително като средство за натрупване и т.н, разплащане, мерна единица, както искате да ги дефинирате тези парични функции. Ще забележите, че над 70% от всички депозити в момента и дългосрочни и портфейлни позиции са деноминирани в евро. Наемите са деноминирани в евро, дългосрочни договори се сключват в евро. Еврото има далеч по-широко приложение в момента в паричното обръщение от самия лев. И това да се отрича означава просто да не се знае за какво става въпрос. И в бъдеще все повече ще се увеличава делът на еврото в паричния оборот.

Утре очаквайте цялото интервю с финансиста