Диверсификацията на средствата на държавните предприятия е факт, съобщи вицепремиерът Даниела Бобева.

От думите на Бобева стана ясно, че данните, получени към момента показват, че няма банка, която да държи повече от 22,67 % от парите на държавните дружества и предприятия. Към 31 март нетната експозиция в една-единствена банка е била 47,05 %, а сега е 22,67 %, заяви тя.

"Целта е постигната, имаме разпределение на средствата на търговските дружества в широк спектър от български банки", категорична е Бобева.

"Възникнаха сериозни проблеми при изпълнението на целта, проблемите са свързани с това, че повечето търговски дружества са имали дългосрочни договори от над 6 месеца и развалянето на договорите е създало затруднения. Има и различия при тълкуването на прилагането на правилата, в някои случаи някои дружества са прилагали Закона за обществените поръчки паралелно. Въпреки тази нестандартна процедура, засегнатите банки останаха стабилни", добави Бобева.

Тя напомни, че 234 държавни дружества и предприятия трябваше до 8 декември да предоставят информация дали са успели да изпълнят изискването да държат максимум 25 % от парите си в една банка. Поне един месец или един месец и половина ще отнеме всички тези дружества и предприятия да ни предоставят информация след изтичането на крайния срок, уточни вицепремиерът.

Ние през септември питахме дружествата докъде са стигнали с изпълнението на постановлението на Министерски съвет от края на май. Към септември повече от 60 % от дружества бяха предприели мерки, но не бяха приключили процеса, коментира още Бобева. Към 30 ноември данните показват, че над 76% от дружествата и предприятията са приели или са в процес на приключване на вътрешни правила в съответствие с приетите през май от Министерски съвет правила.