Общият доход на българското домакинство през октомври 2007 г. е достигнал 661.73 лв., спрямо 572.51 лв. през същия месец на миналата година, сочат току-що публикуваните данни на Националния статистически институт. Така увеличението за едногодишен период на общия доход на едно домакинство в България е 89.22 лв. Ако данните бъдат отнесени към един човек от домакинството, то общият доход на лице през октомври 2007 г. е бил 264.66лв, спрямо 230.20 лв. през октомври 2006 г.

В структурата на доходите на българското домакинство продължава да преобладава и дори увеличава дела си, доходът от работна заплата - 49%. През октомври миналата година работната е формирала 46.7% от общия доход на семейството. На второ място са пенсиите, които през октомври дават 24.3% от семейния доход, а през същия месец на 2007 г. – 22.3%. През тази година обаче на трето място /пак през октомври/ излиза доходът от предприемачество, който осигурява 5.8% от семейните приходи докато през октомври 2006 г. предприемачеството е било едва на пета позиция с 4.6% от приходите в семейния бюджет.

Същевременно общият разход на домакинството в България е достигнал 648.40лв. или 259.32 лв. на човек. През октомври 2006 г. стойностите са били 534.79 лв. за домакинство и 215.04 лв. за едно лице. Така за една година, според данните на Статистиката, общият разход се е увеличил с 113.61 лв. За храната през октомври е отивал 37.8% от семейния разход. През октомври 2006 г. за храна българското семейство е отделяло 36.1% от заработените пари. Следват комуналните разходи с 14.1%, спрямо 15.9% през миналата година и разходите за транспорт. През октомври 2007 г. те достигат 6.1%, спрямо 6.9% през октомври 2006 г.

Ако се съпостави общият доход спрямо общия разход на българското домакинство се вижда, че в семейството са оставали „излишни” 13.33 лв. През октомври 2006 г. „спестените” пари са били 37.72 лв.

Пак според НСИ, през октомври 2007 г. спрямо същия месец на миналата година няма съществена промяна в потреблението на основните хранителни продукти. От данните е видно, че все пак намалява консумацията на хляб и тестени изделия до 9.4 кг на човек от едно домакинство, спрямо 9.7 кг през октомври 2006 г. Незначително намалява потреблението и на пресни и замразени зеленчуци, яйца и прясно мляко.

Минимално се повишава консумацията на месо със 100 гр. до 2.2 кг на месец на човек. Същото нарастване има и при месните произведения. Потреблението на останалите храни е без промяна.