Прогнозната сметка за парно за целия отоплителен сезон 2010/2011 на жилище от 65 кв.м. при потребление от 5 мегаватчаса ще бъде 468.65 лв. Изчисленията са направени от компания за топлинно счетоводство на база цена на топлинна енергия за София от 93.73 лв. с ДДС на мегаватчас, която влезе в сила от 1 юли 2010 г. За сравнение, миналата година цената за отпление при същите параметри е била 370 лв.

Така парното, въпреки критиките в последно време, остава един от най-изгодните варианти за топлина през зимата, информира БТА. За сравнение, при осреднена цена на електрическата енергия от 170 лв. за мегаватчас сметката на ток за целия отоплителен сезон би била 850 лв.

Алтернатива за редица битови клиенти е вече и отоплението на газ. По данни на дъщерното на "Овергаз" дружество "Софиягаз" цените за битови клиенти в столицата от 1 октомври 2010 г. са 915.38 лв. за 1 000 куб. метра газ с ДДС или 98.39 лв. за мегаватчас с ДДС плюс цената за снабдяване в размер на 2,74 лв. на месец без ДДС. Това означава, че едно домакинство от трима души, отопляващо площ от 65 кв. метра, ще има сметка за сезона от 698 лв. Това е цена за отопление и топла вода, уточняват от Овергаз.

Българите масово не са се отказали от традиционните начини за отопление с въглища и дърва, макар че те не им излизат по-евтино. Цената на тон въглища е 293 лв., а по наблюдения на експерти от "Топливо" потребителите се запасяват с между 5 и 7 тона за сезон за средно голямо жилище. Цената на кубик дърва отново по данни на "Топливо" е около 60 лв., а отоплението изцяло на дърва гълта средно между 10 и 15 кубика за сезона.

Напоследък се забелязва тенденцията все повече хора, купували досега дърва, да преминават към нови продукти за отопление като екобрикети и дървени пелети. Цената на екобрикетите е 300 лв. на тон или 3 лв. за разфасовка от 10 кг., а на пелетите е 6 лв. за разфасовка от 15 кг. Новите отоплители продукти са на пазара от две години и печелят привърженици, защото са чисти и при изгарянето си не отделят вредни вещества.

Екобрикетите се изгарят по стандартна технология, а за изгарянето на пелетите е необходим специален котел. Въпреки това според експерт на „Топливо“ много битови клиенти вече са се снабдили с подобни котли и са преминали на отопление с пелети, защото продуктът е калоричен и чист.