Стръмно пропадане записаха индексите на БФБ в сряда. Търговията бе оборотна, а по ликвидните позиции се наблюдаваха значителни изменения. Не липсваха и дружества-победители, които успяха да повишат цената на акциите си въпреки негативните сантименти на пазара.

Спадът при индексите се балансира както следва:

SOFIX се понижи с 1.85% до 434.09 пункта.
BG40 изгуби 1.21% до 118.07 пункта.
BGREIT потъна с 0.37% до 47.98 пункта.
BGTR30 спадна с 1.38% до 332.13 пункта.

В днешната сесия акции на ТБ Централна кооперативна банка АД можеха да бъдат закупени на цена от 1.26 лв. за лот. Това бе най-ниската изпълнена оферта за деня, а средната цената остана със стотинка по-високо, при положение, че търговията стартира от 1.325 лв. за акция. Спадът от 4.45% се получи при прехвърляне на обем от 258 266 лота.

Зърнени Храни България АД поевтиняха до 0.67 лв. средно за лот, като по позицията бяха изтъргувани 53 440 ценни книги.

С ранното прехвърляне на 167 563 акции от капитала на Актив Пропъртис АДСИЦ дружеството поведе в класаията на губещите. Цената по позицията слезе под номиналната стойност на книжата и така спадът от 14.53% отведе средната цена на 0.50 лв. за лот.

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп също записа двуцифрен спад при прехвърлянето на обем от 147 акции. Те смениха собственика си при средна цена 41.61 лв. за лот, което е корекция с 10.33%.

С 9.87% до 3.56 лв. средно за лот поевтиняха книжата на Унипак АД от град Павликени, като по позицията на дружеството се изтъргува обем от 2 820 ценни книги.

Със спадове се търгуваха още Медика АД /-5.77%/, Софарма трейдинг АД /-4.67%/, Спарки Елтос АД /-7.55%/.

В същото време Девин АД, Кораборемонтен завод Одесос АД и Топливо АД успяха да изплуват с добавка върху пазарната оценка на акциите си.

Поскъпването за минералните води бе с 1.54% до 3.27 лв. средно за акция, при прехвърлени 1 633 ценни книги в днешната сесия.

Ръстът за КРЗ Одесос АД е от 0.97% до 112.15 лв. средно за акция, при реализирани на пазара 76 лота.

Напредъкът за Топливо АД бе от 0.21% до 4.80 лв. средно за акция, при изтъргувани по позицията 4 200 книжа.

Акция на деня

Добивното дружество Каолин АД от град Сеново поскъпна чувствително с 2.02% до 5.59 лв. средно за акция, при разменени между инвеститори 1 616 лота.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!