Силен ден направи фондовият пазар, като ясно пролича интересът на инвеститорите към акциите на банки и холдингови дружества. Оборотът от сделките надхвърли 1.7 млн. лв., с най-ликвидна позиция, тази на Химимпорт АД.

След като започнаха разнопосочно, индексите се оттласнаха силно нагоре. Бенчмаркът на сините чипове напредваше с повече от 10 пункта към обяд, за да завърши с близо 3% ръст.

SOFIX се покачи с 2.82% до 283.88 пункта.
BG40 добави 2.02% до 87.57 пункта.
BGREIT се повиши с 3.40% до 38.93 пункта.
BGTR30 порасна с 3.64% до 214.14 пункта.

Врачанският ХД Дунав АД се появи в отбора на печелившите с ръст от 31% до 24.75 лв., след като към края на сесията по позицията му се прехвърлиха 3 800 книжа.

В същото време Химимпорт АД и ТБ Първа инвестиционна банка АД не излязоха от групата през цялото време, като добавката към цената на акциите им бе съответно 13.99% и 12.40%.

С покачвания при сравнително голям обем от изтъргувани книжа се отличиха още Албена Инвест Холдинг АД и Индустриален Холдинг България АД. По позицията на курортната перла се прехвърлиха 2 659 ценни книги при средна цена 3.47 лв., което е покачване с 16%. Ръстът за IHLBL е със 7.31% до 1.39 лв. средно за лот, при 17 635 разменени между инвеститорите ценни книги.

Обемна търговия се наблюдаваше по позицията на Зърнени Храни България АД. Количеството от 42 681 акции се прехвърли при средна цена 0.50 лв. за лот, което е покачване с 4.99%.

В сегмента на дружествата със специална инвестиционна цел подобен резултат отчете Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ. Общо 41 250 негови акции се изтъргуваха при средна цена 0.74 лв. за лот, което е покачване с 4.42%.

На отрицателна територия през целия ден се търгуваха ТБ Корпоративна търговска банка АД и Фазерлес АД. Банката понижи пазарната си капитализация с 9.9.98% до 60.06 лв. средно за лот, като в сделки се прехвърлиха 1 146 нейни акции. Силистренското дружество изгуби 4.74% от стойността на книжата си до 25.59 лв. средно за лот, при изтъргувани 1 665 ценни книги.

При 1 285 прехвърлени през пазара акции на Топливо АД по позицията му бе регистрирано понижение с 9.28% до 3.93 лв. средно за лот.

Акция на деня

Солидно количество от 133 608 акции на ТБ Централна кооперативна банка АД бе прехвърлено в четвъртък. Интензивна търговия по позицията се наблюдаваше през целия ден, като диапазона, в който се движеше цената бе 0.879 лв. - 0.96 лв. Средната цена се установи на 0.90 лв. за лот, а общият изтъргуван обем допринесе към общия оборот на БФБ със 120 247 лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!