Тази година пазарът на земеделска земя остана стабилен в значителна степен в сравнение с този на недвижимите имоти, коментира в интервю за Дарик председателят на Асоциацията на собствениците на недвижими имоти Борислав Петков. Според него основният проблем за развитието на земедеслките стопаства у нас е липсата на стабилност в собствеността. Петков е категориченм, че час по-скоро трябва да бъде готов Закона за комасацията на земеделските земи. От бранша отчитат и завишен интерес на чужди инвеститори към бъгарска земя, но само в окрупнени парцели.

Земеделските стопани трябва да са спокойни, че земята, която са купили или наели, е окрупненя, за да започнат дългосрочна инвестиция в нея, обясни още Борислав Петков. Според него прогнозите през следващата година са окрупнените и обработваеми земедески земи да поскъпнат за сметка на по-малките парцели.

Цената на окрупнена земеделака земя от 1 декар е четири пъти по-скъпа от цената на „разкъсан” парцел със същите размери. Засиленият интерес към окрупнени земеделски площи у нас през послените 5 години е основно от турски или гръцки фирми. Въпреки раздвижването на пазара българската земедесла земя е сред най-евтините в цяла Европа.