След броени минути на Българска фондова борса ще започне търговията с книжата на Трейс Холд Груп АД, едно от най-интересните и обсъждани дружества през 2007 г.

Причината за това е IPO-то на компанията, към което имаше рекорден интерес – над 1400 пъти презаписване. В световната история няма подобен прецедент, при който да са пуснати толкова поръчки за първично публично предлагане на дадена компания.

Трейс Груп Холд предложи на пазара 200 хил. нови акции с номинал от 1 лв. и емисионна стойност от 110.50 лв.

Сега, след първичното публично предлагане, холдингът има 3391 нови акционери, които притежават между 1 и 135 негови акции.

В сряда, след като стана ясна датата, на която ще се търгуват книжата на дружеството на вторичен пазар, DarikFinanse.bg попита анализаторите, какви са очакванията им за цената на акциите на дружеството. Всички бяха единодушни – интересът ще е голям, а цената ще е в диапазона 150 – 200 лв.

* Материалът не представлява препоръка за вземане на инвестиционно решение