77% от европейските средства от Националната програма по пчеларство са усвоени, а размерът на договорените средства е на 100%. Това обобщи изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Светослав Симеонов. Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров подчерта, че България е една от държавите в ЕС с най-голям процент на усвоени европейски средства по винарската и пчеларската програма.


През 2009-та година по сключените 672 договори за подпомагане по Националната програма по пчеларство са приети 637 заявления за плащане. 98% са одобрени и по тях е изплатена субсидия в размер на повече от 2 милиона 433 хиляди лева.

 

От Разплащателната агенция отчетоха, че по пчеларската програма най-голям интерес има по мярката за подновяване на пчелни кошери, а по-слаб към борбата с болестите по пчелите. При програмата за развитие на лозаро-винарския сектор пък най-атрактивна е мярката преструкротиране на лозята, а по-непопулярни са мерките за „Застраховане на реколтата” и „Промоция в трети страни”.