Инвестиционни потоци от началото на годината са изключително слаби, но през последното тримесечие има известно оживление. Очаква се преките чуждестранни инвестиции у нас да достигнат около 1.2 млрд. евро до края на годината. При по-оптимистичен сценарий за възстановяване на световната икономика и предвид на огромните монетарни стимули, обявени от големите икономики, може да се очаква, че притокът на инвестиции в България ще се върне на нивата от 2008 г. след около 2-3 г.

Това показва анализ на Асоциацията за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Председателят на АНЧИ Чавдар Александров обяснява за БГНЕС, че секторът на недвижимите имоти продължава да привлича около 20% от инвестициите в страната. "Операциите с недвижими имоти остават стратегически сектор за чуждестранните инвестиции в България въпреки настоящата криза и проблемите с мащабното строителство от последните години“.

Обемът на преките чуждестранни инвестиции в България за първите осем месеца на година възлиза на малко над 830 млн. евро, показва статистиката на БНБ. Въпреки стабилизирането на инвестиционния поток от началото на пролетта, текущите нива са с близо 60% по-ниски от инвестициите за същия период на миналата година.

Продължава тенденцията на висок дял на реинвестираните печалби от общия обем инвестиции. Към август неразпределените и реинвестирани печалби възлизат по официални данни на 166.3 млн. евро или с малко над 15 млн. евро повече в сравнение със същия период на миналата година.

Това според Александров това е сигнал, че голяма част от инвеститорите продължават да считат вложенията си в България за стратегически и дългосрочни. Според данните към момента над половината от инвестициите от началото на годината са в преработващата промишленост и производството на електроенергия, които в общи линии са запазили нивата си от преди няколко години. Това означава, че дългосрочно жизнените сектори успяват да запазят привлекателността си, въпреки че тези капитали остават малки в абсолютно изражение.

"В този период страната трябва да продължи с реформите в публичния сектор, пенсионната система и образованието. Важно е да запазим благоприятната данъчна среда, но няма как още дълго разчитаме изцяло на ценово предимство и евтина работна ръка, тъй като това са бързо изчерпващи се фактори", допълва още Александров.