Неодитираната печалба на Българо-Американска кредитна банка /БАКБ/ за 2009 г. се свива с 59.1% на годишна база до 21.2 милиона лева, сочат данните от отчета на банката.

Оперативната печалба на финансовата институция намалява с 10.8% до 64.5 милиона лева към 31-ви декември 2009 г. Приходите от такси и комисионни пък отчитат спад от 2.8 милиона лева, основно заради по-ниското ниво на предплащанията по кредити, обясняват от банката.

Лихвените приходи на БАКБ се свиват с 4.3% на годишна база /3.4 милиона лева/ до 76.3 милиона лева, сочат още данните. Същевременно, наблюдава се увеличение на оперативните разходи с 1.8 милиона лева. От финансовата институция обясняват ръс със засилената реклама.