В края на четвъртото тримесечие на 2009 г. балансовата стойност на Централна кооперативна банка АД е 1.871 млрд. лв. Към края на декември миналата година неодитираният финансов резултат на банката е печалба в размер на 22.514 млн. лв. Това показва отчета на банката, публикуван на сайта на борсата.

Спрямо година по-рано ЦКБ е постигнала 10.03% увеличение на активите си или 170.623 млн. лв., с спрямо предходното тримесечие увеличението е с 1.23% или 22.777 млн. лв. В края на четвъртото тримесечие на 2009 г. балансовата стойност на предоставените кредити и аванси на клиенти възлиза на 1.155 млрд. лв., като техният размер нараства със 17.20% на годишна база и над 4% за последното тримесечие.

Неодитараната печалба на ЦКБ в края на четвъртото тримесечие е в размер на 22.514 млн. лв. и е с около 4% по-висока спрямо година по-рано.

В края на четвъртото тримесечие на миналата година привлечените средство от депозанти заемат над 95% от общите задължения на групата. Тяхната стойност е в размер на 1.542 млрд. лв. Нарастването на привлечените средства от депозанти в сравнение със същия период на миналата година е с около 9%. Техният размер тогава е бил 1.417 млрд. лв.

Собственият капитал на ЦКБ е 258.455 млн. лв. Нарастването на собствения капитал спрямо края на предходното тримесечие е с 4.48%, а спрямо година по-рано с 9.97%.