Доверие обединен холдинг увеличава с 4.6 пъти приходите си, показват данните от неконсолидирания отчет за деветмесечието на дружеството. В края на септември холдингът отчита приходи от 6.9 млн. лв., спрямо 1.5 млн. лв. за същия период на предходната година.

Печалбата на дружеството също бележи впечатляващ ръст. Положителният финансов резултат на неконсолидирана база достигна 5.35 млн. лв. при 359 хил. лв. година по-рано.

Основен акционер в Довери обединен холдинг е Софарма с дял от 26.7% от капитала на холдинга. Расафи ЕООД държи 10.54% от акциите.

До момента книжата на Доверие се търгуват с повишение от 4.62% до средна цена от 6.80 лв.