Енемона АД-Козлодуй отчете консолидирана печалба за 2007 г. в размер на 11.337 млн. лв., показва отчета на дружеството, публикуван в сайта на Българска фондова борса. На годишна база това е ръст от над 2 пъти

Нетните приходи от продажби на дружеството се увеличават от 60.959 млн. лв. през 2006 г. до 89.484 млн. лв. през миналата година, което е нарастване с 47%. Финансовите приходи са 7.6 млн. лв.

С 40% се увеличават и разходите по икономически елементи, като от 54 млн. лв. за 2006 г. до 75.8 млн. лв. за 2007 г. Финансовите разходи на Енемона АД за миналата година са в размер на 5.9 млн. лв.

От 17.9 млн. лв. към края на 2006 г. на 40.7 млн. лв. през миналата година се увеличават дълготрайни материални активи на компанията.

След публикуването на отчета акциите на Енемона АД се прехвърлят на цена от 20.38 лв., а към 10.10 часа книжата се търгуваха на цена от 20.39 лв.