Американският автомобилен гигант Ford обяви ръст на печалбата със 71% за третото тримесечие, което далеч надхвърля очакванията на анализаторите. В същото време връщащият се за живот след кризата концерн успешно изплаща дълговете си и покрива пенсионните си задължения.

Печалбата на компанията възлиза на 1.7 млрд. долара или 43 цента на акция срещу 997 млн. долара или 29 цента за същия период на миналата година. Нетната печалба възлиза на 48 цента на акция.

Приходите за тримесечието слабо са се понижили до 29 млрд. долара срещу 30.3 млрд. за второто тримесечие. Анализатори очакваха доходност на акция от 36 цента и приходи от 27.9 млрд. долара.

"Това беше поредното силно тримесечие и ние продължаваме да набираме скорост", заяви шефът на компанията Алън Мълали. Компанията ще покрие 2 млрд. долара от дълговете си и ще изплати изцяло дължимите 3.6 милиарда за пенсионери.