Третата по-големина телекомуникационна компания в Европа France Telecom SA сви печалбата си за първото тримесечие на 2009 г. с 4.4% заради разходите направени за закупуването на програмно оборудване за предоставяне на телевизионни услуги във Франция.

Показателят EBITDA се е понижил до 4.3 милиарда евро в сравнение с 4.63 милиарда за януари-март 2008 г. Анализатори очакват по-малко съкращаване на EBITDA до 4.45 милиарда евро. Приходите на компанията са спаднали с 2.6% до 12.69 милиарда евро.

France Telecom промени метода за представяне на отчетността: сега се прави разбивка по страни и региони, а не както бе по-рано по направления на дейността. Резултатите от тримесечието демонстрират устойчивостта на телекомуникационния отрасъл като цяло и на компанията в частност, отбеляза главният финансов директор на France Telecom Жерве Пелисьо.

Акциите на компанията са поевтинели от началото на годината с 18%. БГНЕС