Втората по големина банка в Съединените щати - JPMorgan Chase обяви значителен ръст на печалбата за третото тримесечие на 2009 г.

Печалбата на институцията скача до $ 3.59 милиарда или по 82 цента на акция при прогноза за 52 цента на акция.

Данните за третото тримесечие са в още по-голям контраст спрямо стойностите за същия период на миналата година, когато печалбата на JP бе $ 527 милиона, или по 9 цента на акция. Bloomberg, Reuters