Консолидираната печалба на Каолин АД за първите три месеца на тази година възлиза на 547 хил. лв., сочат данните от отчета на дружествот. За същия период на миналата година печалбата е била в размер на 178 хил. лв.

Нетните приходи от продажби на дружеството се увеличавта с 19% - от 24.065 млн. лв. през първото тримесечие на 2009 г. до 28.639 млн. лв. за същия перод на тази година. Общо приходите на компанията достигат 30.007 млн. лв.

Разходите също се увеличават - от 25.195 млн. лв. за разглеждания период на миналата година до 29.292 млн. лв. за същия период на 2010 г.

Днес все още няма сделки с кнжиата на Каолин на пода на борсата.