Софарма АД отчита нетна консолидирана печалба за миналата година в размер на 31.719 млн. лв., показва публикуваният в БФБ-София отчет на компанията. Спрямо предходната година, когато е била 26.259 млн. лв., тя нараства с 20%.

Консолидираните нетни приходи от продажби също бележат повишение. От 223.3 млн. лв. през 2006 г. сега те са се увеличили до 362.7 млн. лв. или с над 62%.

Ръст отчитат и разходите по икономически елементи – от 189 млн. лв. в края на 2006 г. до 316.9 млн. лв. през миналата година, а финансовите разходи на фармацевтичната компания нарастват до 13.6 млн. лв.

Консолидираните дълготрайни материални активи на Софарма АД се увеличават до 139.2 млн. лв. от 115.484 млн. лв. към края на 2006 г.

Днес акциите на Софарма АД се понижиха с 0.55% до средна цена от 7.26 лв. за лот.