Пенсионният фонд ППФ Съгласие е увеличил дела си в Кораборемонтен завод Одесос АД, става ясно от съобщение в X3 News.

Фондът е закупил 8 000 акции на дружеството, с което е увеличил дяловото си участие в КРЗ Одесос АД от 4.29% на 5.65%.

Така Професионален пенсионен фонд Съгласие вече притежава 33 138 акции на варненската компания.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!