Разминаване от 48.5 млн. лв. между планираните и реално направените разходи от бюджета на Държавното обществено осигуряване се получава в края на юни, става ясно от отчета за първите шест месеца на годината. В голямата си част (33.4) млн. лв., това са икономии от пенсии, които е било планирано да се изплатят, но в последствие са били спестени на бюджета.

Много са причините, поради които може да е постигната тази икономия. Сред тях са  тенденцията все повече хора да продължават да работят и след пенсионна възраст, статистическа грешка или просто, че мнозина не доживяват до дълбоки старини след пенсиониране.

Националният осигурителен институт отчита с 13.3 млн. лв. по-малко разходи за обезщетения при безработица, отколкото са били планирали в началото на годината. С 10.9 млн. лв. по-малко са платените обезщетения за майчинство. 

Постигнатите средства от икономии ще бъдат насочени към бюджета за пенсионни вноски, който има нужда да се компенсира заради вдигането на минималната пенсия от 136.08 лв. на 145 лв. от 1 юни 20102 година.

През първите шест месеца на тази година в бюджета за Държавно обществено осигуряване са постъпили 4.171 млрд. лв. Наблюдава се неизпълнение на плана за приходите с 24.3 млн. лв.