Пенсионните фондове и държавата проучват възможности дружествата да инвестират в инфраструктурни проекти. Това стана ясно на дискусия, организирана от Форума за балкански транспорт и инфраструктура. Вече са проведени две срещи с представители на Българската фондова борса и на пенсионноосигурителните компании, съобщи Лазарина Стоичкова, съветник на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова.

Има средства, има нужди, въпросът е да намерим най-добрия модел за публично-частно партньорство, каза Стоичкова. Но сред пречките за това пенсионните фондове да инвестират в инфраструктурни проекти е липсата на тол система в България. Стоичкова припомни, че наскоро пътната агенция сключи споразумение със Световната банка за изготвяне на анализ и на предложения за тол система.

Главният архитект на София Петър Диков подкрепи идеята, като посочи, че "България е страната на спящите пари". Той поясни, че във фондовете и банките е заключен огромен ресурс, който би могъл да бъде включен в действие и да създаде важен за икономиката продукт. Той даде пример с Хърватска, която е изградила инфраструктурата си без европейски средства, а с помощта на фонд за финансиране на транспортната инфраструктура. В Канада пенсионните фондове са вложили 16% от активите си в инфраструктурни проекти, каза проф. д.ик.н. Бистра Боева. 

Инвестициите в инфраструктура на австралийските фондове достигат 10% от активите им, но те предпочитат косвените вложения - акции и дялове от специализирани инфраструктурни дружества. Това им осигурява по-голяма ликвидност. В ЕС най-голям опит имат пенсионните дружества във Великобритания, Холандия, Швеция и Дания, като към инфраструктура са насочени 1-3% от активите им и също се предпочитат косвените инвестиции. В Чили делът на тези инвестиции достига 5-8% и те също са косвени. 

У нас 60% от парите на българските пенсионни фондове са затворени в държавни ценни книжа, каза Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и социалната политика. Под 30% са инвестирани в акции, права и дялове, а под 10% - в депозити. Ако се направят промени в закона, фондовете ще може да купуват облигации, издадени от концесионери, или да инвестират в публично търгуеми инфраструктурни фондове.

Инфраструктурните проекти са възможност за инвестиции на пенсионните фондове, отбеляза вицепремиерът и министър на труда Ивайло Калфин, в рамките на участието си в кръглата маса. Потенциалът е голям и не е само в магистралите, каза министърът на транспорта Ивайло Московски. 

Освен петте европейски транспортни коридора, които минават през страната ни, възможности предоставят и други транспортни съоръжения като летища, пристанища и съоръжения по р. Дунав, допълни той.