Новият месец започна с поражение за индексите, които коригират леко надолу след силното си представяне през август. Очерталите се резки спадове по позициите във вторник настъпиха при търговия в сравнително ниски обеми. Играчите проявиха активност и на извън регулиран пазар, където оборотът надхвърли 1 млн. лв. основно след сделки по прехвърляне на облигации.

SOFIX спадна с 1.94% до 445.21 пункта.
BG40 се понижи с 1.97% до 123.19 пункта.
BGREIT изгуби 0.95% до 44.01 пункта.
BGTR30 изтри 2.72% до 329.48 пункта.

Цигарената фабрика Благоевград - БТ АД поведе мечките при оборотна търговия. Пласираните на пазара 2 000 лота преминаха на средна цена от 36 лв. за лот, което е по-ниско от цената на отваряне с 9.99 на сто.

Оловно цинков комплекс АД също изпъкна с оборот от 96 хил. лв. Той бе реализиран с прехвърлянето на 6 748 акции при средна цена 14.31 лв. за лот, което е отстъпление от 3.13% спрямо котировката на отваряне. В началото на деня кърджалийският комбинат се търгуваше с ръст в цената, но с увеличаване на обема, посоката на движение се промени.

Загуби претърпя и акцията на Мостстрой АД. При покупко-продажбата на 1 733 книжа, капитализацията на строителя намаля с 6.98% до 5.25 лв. средно за лот.

С понижение от 4.93% до 1.39 лв. средно за лот се прехвърли количество от 21 063 книжа на Еврохолд България АД, а под чертата завършиха още ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ /-5.72%/ и Холдинг Пътища АД /-4.65%/.

Значителни отклонения от котировките на отваряне се наблюдаваха при дружества като Алтерон АДСИЦ /31.33%/,  Ломско пиво АД /-12.78%/, Трансстрой-Бургас АД /-34.14%/, Симат АД /-25.18%/и Слънчев ден АД /-25%/. Резултатът при тях дойде вследствие на ниски обеми от прехвърлени ценни книжа.

По същия начин 66.67% ръст в цената реализира акцията на Свилоза АД.  Така свищовският производител на целулоза и хартия се върна от 0.60 лв. на 1 лв. за лот, колкото е номиналната стойност на книжата му. Изтъргуваният обем по позицията бе едва 310 акции.

С покачване от 17.95% до 3.90 лв. средно за лот протече търговията с книжа на Бряст-Д АД от град Добрич. Играчи си размениха 7 500 акции на дружеството. Преди дни от Управителния съвет на Албена Инвест Холдинг АД оповестиха решението си да бъдат продадени 204 хил. акции от капитала на Бряст-Д АД при първоначалната цена за пилотния пакет от 4.50 лв. за лот.

Стабилно на положителна територия днес се търгуваше БенчМарк фонд имоти АДСИЦ. Общо 18 827 книжа на дружеството намериха нов собственик, като това повиши и цената на акциите с 9.95% до 0.36 лв. средно за лот.

Акция на деня

Най-ликвидна и прехвърляна в най-голям обем бе акцията на ТБ Централна кооперативна банка АД. Общо 103 856 книжа на трезора бяха обект на сделки, като цената коригира до 1.51 лв. средно за лот. Най-ниската котировка в днешната сесия бе 1.468 лв. за лот, а върховата - 1.571 лв. за акция. Натрупаният оборот по позицията надхвърли 156 хил. лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!