Половин милиард лева на година спестява страната ни от мерки за енергийна ефективност от 2009-та спрямо изразходваните пари за енергия през 2003 –та година, съобщи изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност Таско Ерменков. По думите му България все още на едно от последните места по спестяване на енергия в Европейския съюз. Ерменков допълни, че държавата не отделя достатъчно пари за подобряване на енергийната ефективност.

400 милиона евро е икономисала държавата за последните две години и половина чрез реализирани проекти за повишаване на енергийната ефективност, съобщи Таско Ерменков. За периода сме спестили около 400 мегават часа инсталирана мощност. За последните 8 години страната е успяла да намали енергийното си потребление с 1.7 милиона тона условно гориво. Потребяваме по-малко гориво на цена половин милиард, отколкото сме потребявали през 2003 година, допълни той.

1500 големи публични сгради са обследвани от Агенцията в последните три години. Получили сме информация за около 200 от тези сгради, които са предприели мерки за енергийна ефективност в резултат на направените обследвания. Това ще доведе до икономии от ползване на енергия за около 7.5 млн. лева годишно, обясни шефът на Агенцията за енергийна ефективност.

Ерменков съобщи, че 70 процента от всички сгради в страната имат спешна нужда от саниране. По думите му обаче държавата не отделя достатъчно пари за енергийна ефективност, като миналата година от бюджета не е заделен нито един лев за това.

Най-голям ръст на енергийната интензивност се отчита в транспортния сектор, докато в индустрията потреблението на енергия драстично е намаляло, отчете още Таско Ерменков.

До шест месеца агенцията трябва да има нова информационна система. За целта ведомството разработва проект по линия на ОП „Административен капацитет” съвместно с компанията Хюлет Пакард България. Общата стойност на проекта е 850 000 лева, а договорът с технологичния гигант е на стойност малко над 610 000 лева.