От Атомната електроцентрала в Козлодуй съобщиха, че днес се навършват 20 години от включването на Пети енергоблок в паралел с енергийната система на България.

Изграждането на първият за България 1000-мегаватов блок /първите 4 реактори са с 440 мегаватчаса мощност/ започва през 1980 г. Седем години по-късно, на 10 октомври 1987 г., завършва зареждането на горивните касети в активната зона на реактора, а на 5 ноември е осъществен физическият пуск на Пети блок.

За изминалите две десетилетия блокът е произвел повече от 91,5 милиарда киловатчаса електроенергия, при спазване на всички изисквания за ядрена безопасност и радиационна защита.

На Пети блок са регистрирани 7 години и 7 месеца без непланово сработване на аварийна защита на реактора. Според критериите на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO), едно сработване на аварийна защита на реактор за две години е показател за висока безопасност и надеждност на експлоатация.

От центлата припомнят, че на Пети и Шести блок е реализирана уникална по своя обхват програма за модернизация, чиито мащаби нямат аналог в други атомни централи. Успешното изпълнение на програмата осигурява пълно съответствие с всички съвременни изисквания за безопасност и е още една гаранция за дългогодишна бъдеща експлоатация на 1000-мегаватовите блокове на АЕЦ “Козлодуй”.