Петролният бранш у нас не усеща чувствителен ефект от въведеното ежедневно отчитане на оборотите от бензиностанциите пред данъчната администрация. Мярката трябваше да смаже сивия сектор и да доведе до повече приходи в бюджета. Тя бе и една от първите, с които финансовият министър Симеон Дянков получи овации от публиката, но три месеца по-късно резултатът от нея е мъгляв и неясен.

Според Андрей Делчев, председател на Българска петролна и газова асоциация е нужно още едно важно нормативно изискване към търговците в системата и то е монтирането на разходомери за инсталациите, съхраняващи гориво. Делчев коментира и предстоящото задължително въвеждане на биогорива по бензиностанциите. То ще доведе до поскъпване с няколко стотинки, а опитът в продажбите до момента показват почти нулево потребление на смеските с биокомпонент.

Води ли до съществен резултат ежедневното отчитане на оборотите по бензиностанциите през данъчната администрация? Практиката бе въведена от октомври, миналата година и бе бурно приветствана от големите компании в петролния бранш.

Още когато се прие това изменение на наредбата, становището на фирмите бе, че това изискване не ги затруднява, те могат да го въведат и го въвеждат, могат да се отчитат на ежедневна база. Всяка от веригите, членове на асоциацията има система за връзка на бензиностанциите си с централния офис, така че да насочат данните към офис на данъчна администрация от техническа гледна точка е лесно разрешимо. Така че при приемането на наредбата никой не възрази, а я приехме като стъпка в правилната посока.

Тя обаче не е достатъчна, защото механизмът, който е приет сега, изисква единствено отчитане на оборотите директно в данъчна администрация. Практически той не е свързан с втората стъпка, а без нея ефектът може да бъде близко до нула. Става дума за въвеждане на разходомери за всички резервоари и помпи, в които се съхранява или чрез които се продава горивото, защото специално за тези, към които е насочена мярката, а именно сивата икономика.

Вътрешно корпоративната система на всяка от фирмите е изградена по начин, че да контролира работниците така, че всяка капка, която мине през помпата, да бъде отчетена от касов апарат. Затова оборотите, които постъпват от веригите в данъчната администрация, са действителните обороти на бензиностанциите.

В сивия сектор манипулирането на касовите апарати е практика. Тоест, това, че те ще свържат касовите си апарати и ще изпращат данни от оборотите до данъчна администрация, е половината от работата, ако те през касовите апарати не отчитат действителния оборот. Ако те както и досега при част от продажбите просто изключват апаратите за част от оборотите, това означава, че една част от реализираните количества просто няма да се появят в данъчна администрация и тя няма да види действителните обороти. Това е породено от невъзможността да се отчетат разходомерите. Първо, няма изискване за внедряване навсякъде на разходомери, и второ, за свързване на тези разходомери с този електронен поток на информацията.

Наредбата се развива в тази насока, ние сме направили предложения, данъчната администрация ги оценява като необходими.

Но на мен лично би ми било интересно да узная как другата страна на държавата се справя с получената информация. Защото моето експертно мнение е, че в момента нито митническата администрация, нито данъчната администрация има капацитета да се справят с този огромен обем от информация, който пристига. Не знам и дали имат методология да я обработват по някакъв начин и да я контролират. Тоест допускам, че информацията в момента просто пристига, трупа се някъде и че дори може би никой не я чете и не я следи. Ако това е така, няма ежедневен ефективен контрол.

Ще стартира ли продажбата на биогорива по бензиностанциите от месец март, каквото изискване има нормативно въведено?

Позицията ни винаги е била такава, че биогорива трябва да се въведат, световна практика са, а причината, поради която имахме спорове досега, е в това, че не бе достатъчно гарантирано качеството, а също и че са необходими преходни периоди. Ако бъдат доставени качествени смеси, бензиностанциите ще ги продават от 1 март.

И тук обаче има много малки камъчета, които могат да обърнат колата. Това са а има достатъчно акредитирани лаборатории, които да следят за качеството, и второто са акцизните складове, тъй като тези горива могат да се смесват само там под контрола на митнически служител.

С колко ще поскъпнат горивата заради биокомпонента?

Ще поскъпнат задължително, в зависимост от това колко скъпо ще ги продават търговците на биогорива, за да бъдат смесвани. Към момента е неясен въпросът с данъчните облекчения. Говори се за стотинки, но върху тези 2-3 стотинки има още акциза и ДДС.

Някои бензиностанции експериментално продаваха и продават и сега при почти нулево потребление такива горива. Когато ги въведем като задължение, хората ще ги купуват, но все пак е важно качеството наистина да отговаря на стандартите и държавата да може да го контролира.