От Българска петролна и газова асоциация внесоха сигнал при главния прокурор Сотир Цацаров с искане за проверка на работата на Българската акцизна централизирана информационна система към Агенция „Митници“.

Според Прокуратурата бизнесът смята, че системата не работи и на практика не отчита нищо.

Компаниите са задължени да подават информация към Агенция „Митници“ и за целта са направили многомилионни инвестиции за хардуер и сотфуер – само в сектора „течни горива“ вложенията са за над 150 млн. лв.

След поредица от срещи през тази година с отговорните за централизираната информационна система длъжностни лица от Агенция „Митници”, се потвърди информацията ни, че системата не може да обработи огромния обем данни, пише в сигнала до главния прокурор.

Според бизнес асоциацията се предават данни от контролни точки на задължените лица, които въобще не се отразяват в системата; буди съмнение, че се предават и такива, които после биват умишлено заличавани, за да се прикрият незаконни действия на икономически оператори; че основната функционалност на системата, а именно автоматичното сравняване на количествата, отчетени от входно-изходните измервателни системи, с количествата, декларирани от лицата, не работи.

От петролните и газовите компании, работещи в България дори подозират, че въпросното сравняване много често се извършва ръчно и избирателно от митническите органи.