Петър Караминчев АД- Русе намаля производствените си мощности с решение на Съвета на директорите. Ще бъдат бракувани част от машините, оборудването и сградите, намиращи се на основната производствена площадка на булевард Липник в Русе.

Стъпката се предприема след неуспешни опити за продажба или отдаване под наем на машините, което е било затруднено от факта, че те са физически и морално остарели, като наред с това употребата им не води до покриване на европейските изисквания за опазване на околната среда. Друг повод за предприетото свиване на производствените мощности е прекратяването на сключения договор за отдаване на част от основната производствена площадка под наем.

Петър Караминчев АД е едно от дъщернте дружества, в което са съсредоточени стратегическите инвестиции на Синергон холдинг. Произвежда сухи смеси за строителството, винил, изолационни материали, предназначени за строителството, промишлеността, селското стопанство и бита.

В днешната търговия книжата на дружеството отбелязаха ръст от 27.99% до 3.75 лева при сделки с 821 акции.